Smluvní pojišťovny NeuroCentrum Clinic - MUDr. Boris Živný

 
Tyto české zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům na sluvním základě zcela nebo částečně služby poskytované NeuroCentrum Clinic - MUDr. Boris Živný
(IČ 66465460, IČZ 06915000):
 
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 
O rozsahu úhrad konkrétní zdravotní péče v NeuroCentrum Clinic ve Vašem konkrétním případě se prosím informujte předem při objednání. Následující tabulka slouží pouze pro základní orientaci:
obor 111 201 205 207 209 211 213
neurochirurgie
dětská neurologie
neurologie dospělých
ortopedie
fyzioterapie (rehabilitace)    
klinická logopedie
klinická psychologie
Zákon č. 298/2011 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění omezuje možnost pojištěnců, měnit zdravotní pojišťovnu. S účinností od 1.12.2011 mají pojištěnci v České republice možnost změnit zdravotní pojišťovnu pouze jedenkrát ročně.

Nejbližší možnost změny zdravotní pojišťovny: Registrace podepsaná do 30.6.2014 – vznik smluvního vztahu u zdravotní pojišťovny od 1.1.2015 (znamená to, že kdo se nepřeregistruje do 30.6.2014, musí na změnu pojišťovny čekat déle než rok!).

Kontakt

NeuroCentrum Clinic Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic
+420 604 265 487 ambulance@neurocentrum.cz