Ordinační doba // Consulting hours

V pracovních dnech je řádná ordinační doba NeuroCentrum Clinic zpravidla od 8:00 do 15:30, avšak pružně ji přizpůsobujeme poptávce po zdravotnických službách a provozním potřebám a možnostem kliniky. Pokud se změna ordinační doby dotkne již dříve objednaných klientů, naše recepce je bude o této změně s předstihem informovat a po domluvě budou přeobjednáni. Ani dlouho dopředu domluvené termíny není třeba ověřovat.  
Ve snaze umožnit našim klientům návštěvu v době, která jim nevíce vyhovuje, resp. umožnit jim dřívější návštěvu, než jaká je možná v běžné ordinační době, nabízíme možnost domluvit si individuálně návštěvu kliniky i mimo řádnou ordinační dobu, t.j. zejména ve večerních a nočních hodinách, výjimečně i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu či o svátcích. Ve zvlášť indikovaných případech je možné si domluvit návštěvu našeho odborníka i v domácnosti nemocného. Všechny tyto služby jsou zvlášť zpoplatněny - o výši úhrady, resp. spoluúčasti se informujte předem při objednání. Před každou návštěvou kliniky je bez výjimek nezbytné předchozí objednání; předem neobjednané klienty nemůžeme přijmout!
 
//
 
  NeuroCentrum Clinic consulting hours are flexible and we adapt them to the demand of our clients. Find out about the options when ordering.

Kontakt

NeuroCentrum Clinic Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic
+420 604 265 487 ambulance@neurocentrum.cz