Centrum pro zdravou chůzi // Center for Healthy Gait

Jednou z našich hlavních specializací je diagnostika a léčba vadného postavení dolních končetin a poruch chůze v dětském a adolescentním věku. Disponujeme exkluzívním know how v kineziologickém a neurofyziologickém přístupu k těmto vadám s využitím naší originální reflexní diagnostické a rehabilitační techniky FPIT.
 
//
 
 One of our main specialization is the diagnostics and treatment of faulty position of the lower limbs and gait disorders in childhood and adolescence. We have exclusive know-how in kinesiological and neurophysiological approach to these disorders using our original reflex diagnostic and rehabilitation technique FPIT.

Kontakt

NeuroCentrum Clinic Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic
+420 604 265 487 ambulance@neurocentrum.cz