Specializované poradny

Ke vstupu do specializované poradny použijte prosím odpovídající položku z menu na levé straně nebo níže! 
 
Poruchy vývoje dětí
Dětská mozková obrna (DMO)
Epilepsie
Vady nohou a chůze
Vadné dzžení těla, skolióza
(Pseudo-)ADHD
Bolesti hlavy u dětí
Časné blokády krční páteře, KISS syndrom
Bolesti zad a krku
Periferní nervy
Hipoterapie
 
//
 

Please use the corresponding menu item on the left or below to enter the specialist counseling!

 
Developmental disorders of children
Cerebral palsy (CP)
Epilepsy
Faults of feet and gait
Poor posture, scoliosis
(Pseudo-)ADHD
Headache in children
Early cervical spine blockages, KISS syndrome
Back and neck pain
Peripheral nervs
Hippotherapy

 

Kontakt

NeuroCentrum Clinic Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic
+420 604 265 487 ambulance@neurocentrum.cz