Co je to // What is it

FPIT = Léčba Falešnou Protprioceptivní Informací

je naše původní reflexní diagnostická a léčebná metoda využívající strukturouvané dráždění receptorů hlubokého čití (proprioreceptorů) ve svalech a šlachách.

// 

FPIT = False Proprioceptive Information Therapy

is our original reflex diagnostic and therapeutic method utilizing structured stimulation of the deep-sense receptors (proprioreceptors) in the muscles and tendons.

 

Kontakt

NeuroCentrum Clinic Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic
+420 604 265 487 ambulance@neurocentrum.cz